Ochrana osobních údajů

Klára Horáková
sdílet

Ochrana osobních údajů

Stránka Zubní Lékař Přerov klade velký důraz na ochranu osobních údajů svých klientů. Cílem této politiky ochrany osobních údajů je informovat uživatele o tom, jaké typy osobních údajů shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s těmito údaji zacházíme a jaké jsou vaše práva. Zpracování osobních údajů se provádí v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známým jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem poskytování kvalitních stomatologických služeb, komunikace s klienty, fakturace za poskytnuté služby a plnění dalších smluvních a zákonných povinností. Souhlas s poskytováním těchto údajů je dobrovolný, ale nezbytný pro plnění výše uvedených účelů. Vaše osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou a zničením za pomoci technických a organizačních opatření.

Shromažďování a použití osobních údajů

Shromažďujeme základní kontaktní údaje, jako jsou jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, dále pak zdravotní údaje nezbytné pro poskytování stomatologických služeb. Tato data nám umožňují sjednat a upravit léčebné postupy, zasílat upozornění na připravované kontroly a komunikovat s vámi ohledně vaší léčby. Osobní údaje mohou být rovněž použity pro marketingové účely, pokud k tomu dáte explicitní souhlas.

Uchovávání a ochrana osobních údajů

Uchováváme vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které byly shromažďovány, nebo pro dodržení zákonných požadavků. Používáme rozsáhlé bezpečnostní protokoly a technologie, aby vaše údaje byly v bezpečí a chráněny před neautorizovaným přístupem, zneužitím nebo únikem informací.

Práva subjektu údajů

Máte právo kdykoli požádat o přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Rovněž máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů a právo na přenositelnost údajů. Veškeré tyto žádosti nás můžete zaslat prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected]. Na všechny žádosti budeme reagovat bez zbytečného odkladu.

Pro další informace o ochraně osobních údajů nebo pokud máte jakékoli otázky či obavy týkající se vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na adrese: Botanická 68a, 602 00 Brno, Czechia.

Odeslat komentář