Ochrana osobních údajů

Klára Horáková
sdílet

Ochrana osobních údajů na Zubní Lékař Přerov

Vážíme si důvěry našich klientů a chápeme, že ochrana osobních údajů je velmi důležitá. Na našem webu zubnilekar-prerov.cz dodržujeme všechny principy a zákonné povinnosti související s ochranou osobních údajů dle Evropského nařízení GDPR. V této sekci naleznete veškeré důležité informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, jak je chráníme a jaké máte jako subjekt údajů práva.

Každý uživatel naší webové stránky má právo být informován o tom, jaké osobní údaje o něm sbíráme, jak tyto údaje používáme, uchováváme a komu je případně předáváme. Zavazujeme se dodržovat pravidla ochrany osobních údajů a zajistit, že vaše data jsou bezpečně chráněna proti jakémukoli zneužití. Seznamujeme vás také s možnostmi, jak můžete svá práva uplatnit, včetně práva na opravu, přístup k vašim údajům, nebo jejich úplné vymazání z našeho systému.

Zásady shromažďování a používání údajů

Veškeré osobní údaje shromažďované na našem webu jsou předmětem naší pozornosti v souladu s nejnovějšími zásadami ochrany osobních údajů. Sbíráme pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb, jako jsou jméno, kontaktní údaje a historie léčby. Tyto informace používáme k efektivnímu zajištění stomatologických služeb, k informování o novinkách a k vylepšení našich služeb. Údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou a jsou chráněny před neoprávněným přístupem.

Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Veškeré údaje jsou zpracovávány s nejvyšší mírou důvěrnosti a zabezpečení, využíváme moderní technologie pro ochranu a zabezpečení vašich informací. Uvědomujeme si význam soukromí a zavazujeme se chránit informace našich klientů před jakýmkoliv neoprávněným použitím.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv, včetně práva na přístup k vaším osobním údajům, práva požadovat jejich opravu nebo vymazání, práva na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Chceme vás ujistit, že na našem webu máte možnost tato práva uplatnit a poskytujeme vám veškeré potřebné informace k tomu, jak tak můžete učinit. Pro více informací nebo žádosti ohledně vašich osobních údajů, prosím kontaktujte nás přes email na [email protected].

Ke všem žádostem a dotazům přistupujeme s nejvyšší mírou zodpovědnosti a snažíme se je vyřešit v co nejkratším možném čase. Zavazujeme se reagovat na všechny podněty týkající se ochrany osobních údajů a neustále pracujeme na zlepšení našich procesů, abychom zajistili nejvyšší možnou ochranu vašich dat.

Kontaktní informace:
Klára Horáková
Botanická 68a, 602 00 Brno, Czechia
Email: [email protected]

Odeslat komentář